Kassalapp®

UTZ Certified

UTZ-sertifiseringen fremmer bærekraftig produksjon og forbruk av jordbruksprodukter som kaffe, kakao, te og palmeolje.


UTZ-sertifiseringen er en merkeordning som fokuserer på bærekraftig produksjon og forbruk av jordbruksprodukter, spesielt kaffe, kakao, te og palmeolje. Merkeordningen ble opprettet for å fremme bedre landbruksmetoder, ivareta arbeidsforholdene til bønder og arbeidere, og sikre en mer miljøvennlig produksjon.

For å oppnå UTZ-sertifiseringen må produsenter og leverandører oppfylle en rekke standarder og retningslinjer. Disse standardene dekker ulike områder, inkludert bærekraftig landbruk, beskyttelse av naturlige ressurser, ansvarlig bruk av plantevernmidler og arbeidsforhold for ansatte.

Gjennom UTZ-sertifiseringen blir bønder og produsenter opplært i beste praksis for å øke produktiviteten, forbedre avlingenes kvalitet og redusere miljøpåvirkningen. Merkeordningen bidrar også til å sikre at bøndene får en rettferdig pris for produktene sine, og at arbeiderne har anstendige arbeidsforhold.

For forbrukerne gir UTZ-sertifiseringen trygghet ved å vite at produktene de kjøper er produsert med hensyn til miljøet, arbeidstakerrettigheter og bærekraftige praksiser. Ved å velge produkter med UTZ-merket kan forbrukerne bidra til å støtte en mer rettferdig og bærekraftig global matproduksjon.

Det er viktig å merke seg at UTZ-sertifiseringen ble en del av Rainforest Alliance-merkeordningen i 2020. Dette samarbeidet har styrket og utvidet omfanget og innflytelsen til merkeordningen innen bærekraftig landbruk.
Organisasjon Rainforest Alliance