Kassalapp®

Debio

Debio-merket er det offisielle norske økologimerket og gir en garanti for at en vare er økologisk dyrket.


Debio-merket er det offisielle norske merket for økologiske produkter. Det gir en garanti for at varen er dyrket og produsert i samsvar med økologiske prinsipper. Som en privat medlemsorganisasjon, kontrollerer og merker Debio økologisk landbruksproduksjon, foredling, lagring, import og omsetning i Norge. Organisasjonen har utviklet egne regler og standarder som følges for å oppnå Debio-sertifisering.

For å bli merket som økologisk av Debio, må produkter gjennomgå inspeksjoner og oppfylle strenge krav hvert år. Debio samarbeider tett med Mattilsynet for å sikre at økologisk produksjon og merking følger forskriftene om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter. Dette sikrer at forbrukerne kan stole på at Debio-merket indikerer ekte økologiske produkter.

Debio-merket er et pålitelig symbol for forbrukere som ønsker å velge økologiske alternativer og støtte en bærekraftig matproduksjon i Norge. Ved å se etter Debio-merket, kan forbrukere enkelt identifisere og kjøpe produkter som er i tråd med deres ønske om å spise økologisk.