Kassalapp®

EU Ecolabel

EU Ecolabel er et offisielt miljømerke som sertifiserer over 83 000 produkter i EU og Europa for å fremme bærekraftig produksjon og forbruk.

Organisasjon Den europeiske union (EU)