Kassalapp®

Svanemerket

Nordens offisielle miljømerke


Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket etablert av Nordisk ministerråd. Hensikten med Svanemerket er todelt: Å stimulere produsentene til å lage miljøtilpassete varer og tjenester, og å gjøre det enkelt for forbrukerne å ta gode miljøvalg. Merket er basert på strenge miljøkrav som omfatter hele livsløpet til produktet eller tjenesten, fra råvare til produksjon, bruk og avfallshåndtering. Svanemerket stiller krav til energieffektivitet, materialvalg, kjemikaliebruk og holdbarhet for å sikre at merkede produkter er blant de mest miljøtilpassede på markedet.


Svanemerket er frivillig og gir forbrukerne en pålitelig indikasjon på at varen eller tjenesten oppfyller strenge miljøkrav. Merket er synlig som en logo som viser at produktet er Svanemerket. Kriteriene for å få lisens til å bruke Svanemerket er offentlig tilgjengelige, og Miljømerking kontrollerer og dokumenterer at alle krav er oppfylt. Merket finnes på et bredt spekter av produkter og tjenester, inkludert rengjøringsmidler, møbler, tekstiler, hudpleieprodukter og mer. Svanemerket har også utviklet krav til trykkerier, rengjøringstjenester, restauranter og andre virksomheter.


Svanemerket er kjent for sin barnefigur Svanhild, som hjelper Blekkulf og vennene med å løse miljøproblemer. Gjennom Svanemerket kan forbrukerne enkelt identifisere og velge produkter og tjenester som er blant de mest miljøvennlige på markedet. Merket er en pålitelig guide for å ta miljøbevisste valg og bidrar til å redusere miljøpåvirkningen fra forbruksvarer og -tjenester.
Etablert 1990
Organisasjon Miljømerking Norge