Kassalapp®

Grønt Punkt

Grønt Punkt-symbolet viser at bedriften tar sitt lovpålagte produsentansvar for emballasjeinnsamling og gjenvinning.


Grønt Punkt-symbolet er et symbol knyttet til produsentansvar for emballasje i Norge. Dette symbolet fungerer som et bevis på at en bedrift har oppfylt sitt lovpålagte ansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge. Som et anerkjent symbol representerer det bedriftens engasjement for innsamling og gjenvinning av emballasje, noe som også har en positiv effekt på bedriftens omdømme.


Grønt Punkt-symbolet er en kvittering som viser at bedriften har tatt sitt miljøansvar ved å være medlem i et godkjent returselskap for emballasje. Det symboliserer bedriftens betaling for innsamling og gjenvinning av emballasje gjennom Grønt Punkt Norge. Dette er en viktig del av det lovpålagte produsentansvaret for emballasje i Norge.


Ved å vise Grønt Punkt-symbolet demonstrerer bedriften at den tar ansvar for emballasjen sin gjennom hele livssyklusen. Dette inkluderer finansiering av innsamling og gjenvinning, og bidrar dermed til å redusere miljøbelastningen av emballasje. Som et symbol for miljøansvar bidrar Grønt Punkt-symbolet til å styrke bedriftens omdømme og signaliserer at den tar bærekraft på alvor.


Grønt Punkt Norge forvalter produsentansvarsordningen for returselskapene som tar seg av ulike typer emballasje. Dette symbolet er en anerkjent markør som har vært i bruk siden 1997. Bedrifter som er medlemmer av Grønt Punkt Norge og bruker symbolet, viser at de tar sin del av ansvaret for emballasjen de produserer eller importerer. Dette bidrar til et mer bærekraftig og ressurseffektivt samfunn.
Etablert 1994
Organisasjon Grønt Punkt Norge