Kassalapp®

Fairtrade

Fairtrade-merket er det internasjonale symbolet på Fairtrade. Det brukes også som merkeordning, altså som en forbrukerveiledning på det ferdige produktet for å vise at råvareproduserende bønder og arbeidere har fått bedre handelsbetingelser og at råvarene er dyrket etter standarder for trygge arbeidsforhold og bærekraftig jordbruk.


Fairtrade er en internasjonal merkeordning som støtter bønder og arbeidere i fattige land gjennom rettferdig handel. Merkeordningen sikrer at råvareprodusenter mottar en rettferdig betaling for sitt arbeid, samtidig som den fremmer tryggere arbeidsforhold og miljøvern. I Norge spiller Stiftelsen Fairtrade Norge en viktig rolle i å fremme og informere om rettferdig handel.

Fairtrade Norge ble etablert den 20. juni 1997 av 12 norske organisasjoner, inkludert Det kongelige Selskap for Norges vel, Framtiden i våre hender, Norges Bondelag og Kirkens Nødhjelp. Tidligere kjent som Fairtrade Max Havelaar Norge, arbeider Fairtrade Norge for å øke bevisstheten om rettferdig handel i Norge og sertifisere produkter som oppfyller Fairtrade-standardene.

Fairtrade-merkeordningen er den eneste sertifiseringen som stiller konkrete krav til betalingen bønder og plantasjer mottar for råvarene de produserer. En minimumspris er fastsatt for de fleste av de over 300 råvarene som omfattes av Fairtrade-standardene. Denne minimumsprisen dekker produksjonskostnadene og fungerer som et sikkerhetsnett for bøndene. I tillegg betales ofte en høyere pris for råvarene.

For å sikre at Fairtrade-standardene overholdes, utfører den uavhengige sertifiseringsorganisasjonen FLOCERT inspeksjoner og kontroller. FLOCERT eies av Fairtrade International og er ansvarlig for å sikre at pengestrømmene gjennom verdikjeden skjer som de skal. Sertifiserte produkter blir merket med Fairtrade-logoen, som er et symbol på at produktet oppfyller kravene til rettferdig handel.

Fairtrade-merket omfatter over 300 ulike råvarer, inkludert kaffe, te, blomster, bomull, kakao, frukt, sukker og nøtter. Gjennom å kjøpe produkter med Fairtrade-merket kan forbrukere bidra til et mer bærekraftig jordbruk og bedre levekår for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Fairtrade Norge spiller en viktig rolle i å informere og oppmuntre norske forbrukere til å velge rettferdig handel. Gjennom deres arbeid bidrar de til å bygge kunnskap og skape bevissthet om betydningen av rettferdig handel i Norge. Ved å støtte Fairtrade-merket kan vi alle være med på å gjøre en forskjell og bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden.
Etablert 1997