Kassalapp®

e-merket

E-merket er en valgfri merkeordning for ferdigpakninger i EU/EØS-land, som sikrer korrekt nettoinnhold. Det gir forbrukerne trygghet og tillit til produktene de kjøper.


℮-tegnet, også kjent som e-merket eller e-symbolet, er en valgfri merkeordning for ferdigpakninger som eksporteres mellom EU/EØS-land, inkludert Norge. Regelverket for e-merket er basert på EU-direktiv 76/211/EEC og implementeres i Norge gjennom EØS-avtalen og forskriften om krav til nettoinnhold i ferdigpakninger. ℮-tegnet står for "quantité estimée" (fransk for "antatt mengde").

Formålet med e-merket er å sikre at ferdigpakninger inneholder minst like mye som angitt på pakken. Merket brukes på produkter fylt til forhåndsbestemte vektklasser eller volum, fra 5 gram/5 ml til 10 kg/10 l. Grenser er fastsatt for tillatt avvik fra oppgitt innhold i hver pakning.

Bedrifter kan velge å bruke e-merket, men må følge forskriften og melde fra til Justervesenet. Import av e-merkede varer pakket utenfor EU/EØS-området er ulovlig uten godkjenning fra Justervesenet. Ved e-merking i et annet EU-/EØS-land er ikke godkjenning fra Justervesenet nødvendig.

E-merket er en viktig indikator for forbrukerne, da det garanterer at ferdigpakningene oppfyller kravene til nettoinnhold. Dette sikrer riktig mengde i produktene og forhindrer feilinformasjon. Ved å bruke e-merket viser bedrifter at de leverer kvalitetsprodukter og følger regelverket for nettoinnhold i ferdigpakninger.
Etablert 2008