Kassalapp®

KRAV

KRAV er et svensk økologisk merke som garanterer at varer i norske butikker er dyrket uten kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler.


KRAV-merket er en anerkjent svensk merkeordning for mat som gir forbrukerne tillit til at produktene oppfyller strenge kriterier for bærekraft og økologi. Gjennom utviklingen av omfattende regler for økologisk oppdrett, dyrehold, foredling og tjenester, går KRAV ut over EUs regler for økologisk produksjon.

Produkter med KRAV-merket er basert på naturlige prosesser og materialer, og de er fri for kunstgjødsel, genetisk modifiserte organismer (GMO) og skadelige plantevernmidler. Dyrene som brukes i produksjonen av KRAV-merkede produkter får leve i naturlige forhold, ha tilgang til utendørsområder og får fôr som oppfyller KRAVs strenge krav. Bruken av forebyggende medisinering begrenses også.

Ved å velge KRAV-merkede produkter kan forbrukerne ta informerte valg basert på deres preferanser for bærekraftig matproduksjon, dyrevelferd og redusert miljøpåvirkning. Ved å støtte KRAV-merket, støtter forbrukerne et landbruk og en matproduksjon som tar hensyn til naturen, dyrene og menneskene involvert i produksjonsprosessen.
Etablert 1985
Organisasjon KRAV Ekonomisk förening