Kassalapp®

IRN Halal

IRN Halal er en sertifiseringsordning av Islamsk Råd Norge.


IRN Halal er en merkeordning fra Islamsk Råd Norge som garanterer at produkter er halal, det vil si i samsvar med islamske kostholdsprinsipper. Islamsk Råd Norge ble etablert i 1993 med målet om å sikre muslimske forbrukere trygghet når det gjelder maten de konsumerer.

IRN Halal følger standardiserte prosesser og krav for sertifisering av halal-produkter. De benytter kravene fastsatt av imamkomiteen i Islamsk Råd Norge for å sikre at maten som merkes som halal, oppfyller islamske matregler og norsk lov. Bedrifter som oppfyller disse kravene blir tildelt en halalsertifisering fra IRN.

Formålet med halalsertifiseringen er å ivareta forbrukernes interesser og sikre at halalprodukter tilbys i tråd med islamske prinsipper og norsk lovgivning. Det normative dokumentet som brukes i sertifiseringsprosessen veileder bedrifter om bruk av "halal" og sikrer sporbarhet og høy kvalitet. IRN Halal er anerkjent internasjonalt og er medlem av World Halal Food Council og samarbeider med anerkjente organer over hele verden.

Som en uavhengig tredjepart sikrer IRN Halal kvalitetssikring av halal-produkter gjennom dokumenterte prosedyrer og opplæring av nøkkelpersonell. Sertifiseringen eies av 85% av de norske moskéene, noe som gir tillit og troverdighet til sertifiseringen. IRN Halal sertifiserer produsenter, videreforedlere, butikker, produkter og serveringssteder for salg både i Norge og for eksportformål.

Som forbruker har du rett til å vite grunnleggende informasjon om det du kjøper. IRN Halal jobber for å sikre at halalmat er trygg og oppfyller kravene for renslighet og helse. Sertifiserte produkter kan enkelt identifiseres ved å se etter IRN Halal-merket, som gir muslimske forbrukere trygghet og tillit til at produktet oppfyller halalkravene.
Etablert 1993
Organisasjon Islamsk Råd Norge