Kassalapp®

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er et amerikansk miljømerke som viser at det er tatt miljø og bærekraftshensyn under produksjonen.


Rainforest Alliance Certified er en betegnelse som indikerer at produkter er produsert med metoder som støtter sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Sertifiseringsprogrammet innebærer at uavhengige revisorer vurderer bønder og produsenter i forhold til kravene innenfor disse tre områdene før de tildeles eller fornyes sertifiseringen. Fokusområder inkluderer skog, klima, menneskerettigheter og levebrød.

Rainforest Alliance-symbolet, som viser en frosk (🐸), fungerer som et gjenkjennelig symbol for bærekraft. Frosken representerer betydningen av et sunt miljø, da frosker er bioindikatorer for miljøets tilstand. Sertifiseringen omfatter en rekke jordbruks- og skogprodukter, og sikrer at de oppfyller spesifikke bærekraftsstandarder.

Rainforest Alliance Certified-produkter bidrar til bevaring av intakte skoger, reduksjon av klimagassutslipp, forbedring av menneskerettigheter og støtte til levebrødet til bønder og skogsamfunn. Sertifiseringen gir forbrukere trygghet om at de valgte produktene er i tråd med prinsipper om bærekraft og støtter en bedre fremtid for både mennesker og planeten.
Etablert 2020
Organisasjon Rainforest Alliance