Kassalapp®

MSC sertifisert

Produktet er merket sertifisert av MSC


MSC-sertifiseringen er en anerkjent merkeordning for bærekraftig sjømat som blir fanget eller oppdrettet i samsvar med strenge miljømessige og sosiale standarder. MSC står for Marine Stewardship Council, og deres mål er å bevare og beskytte verdenshavene.

Sertifiseringen brukes på sjømatprodukter som kommer fra fiskeri eller oppdrett som er bærekraftig forvaltet. Det betyr at fiskeriet eller oppdrettet er basert på vitenskapelige data, tar hensyn til bestandenes helse og miljøpåvirkningen, og sikrer at fiskeressursene ikke overutnyttes.

Bedrifter som ønsker å bruke MSC-merket må gjennomgå en uavhengig sertifiseringsprosess. Dette inkluderer en grundig vurdering av fiskeriets eller oppdrettets praksis og overholdelse av MSCs standarder. Sertifiseringen blir utført av uavhengige tredjepartsorganer som er akkreditert av MSC.

For forbrukerne er MSC-merket en viktig indikator på at sjømaten de kjøper er bærekraftig og kommer fra et ansvarlig fiskeri eller oppdrett. Det gir trygghet om at produktet er sporbar, og at det bidrar til å opprettholde sunne fiskebestander og bevare havets økosystemer.

Som en global merkeordning er MSC-sertifiseringen anerkjent og respektert over hele verden. Den bidrar til å fremme bærekraftig sjømatproduksjon og gir forbrukerne muligheten til å ta informerte valg som støtter bevaring av havets ressurser. Ved å velge MSC-sertifiserte produkter, viser forbrukerne sin støtte til bærekraftig sjømat og bidrar til å sikre en sunnere fremtid for våre hav.
Etablert 1997
Organisasjon Marine Stewardship Council

Andre merker