Kassalapp®

FSC

FSC-merket er et råvaremerke og omfatter både biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter.


FSC-merket, også kjent som Forest Stewardship Council-merket, er en internasjonal sertifiseringsordning for bærekraftig skogbruk. Det sikrer at tre- og papirprodukter kommer fra skoger som forvaltes på en miljøvennlig, sosialt ansvarlig og økonomisk levedyktig måte.

FSC fokuserer på bærekraftig skogbruk ved å opprettholde biologisk mangfold, beskytte truede arter og bevare økosystemets integritet. Skoger som er FSC-merket, må også respektere urfolks og lokalsamfunns rettigheter, kulturelle verdier og arbeidstakeres rettigheter og sikkerhet.

FSC-merket har et sporbarhetssystem som sikrer at tre- og papirprodukter kan spores tilbake til FSC-sertifiserte skoger. Dette gir forbrukere trygghet om at produktene de kjøper ikke bidrar til avskoging eller ødeleggelse av sårbare skoger. Gjennom FSC-merket kan forbrukere ta informerte valg som støtter skogbevaring og sosialt rettferdige praksiser, samtidig som det oppfordres til dialog og samarbeid mellom ulike interessenter for å fremme ansvarlig skogbruk globalt.
Etablert 1993
Organisasjon Forest Stewardship Council®

Andre merker