Kassalapp®

Dyrevernmerket

Dyrevernmerket sikrer bedre dyrevelferd i matproduksjonen og gir forbrukerne mulighet til å velge produkter fra dyr med høyere standarder for livskvalitet. Merket eies av Dyrevernalliansen og krever avtale og kontroll fra uavhengige sertifiseringsorganisasjoner.


Dyrevernmerket er en anerkjent merkeordning som fokuserer på å forbedre dyrevelferden i matproduksjonen. Merket sikrer at dyrene har hatt bedre levekår, sunnere kropper og mulighet til å leve ut sine naturlige instinkter. Det setter strengere krav til dyrevelferd enn det offentlige regelverket og gir forbrukerne muligheten til å velge matvarer fra dyr med bedre leveforhold.

For å bruke Dyrevernmerket må produsentene inngå en avtale med Dyrevernalliansen og bli kontrollert av uavhengige sertifiseringsorganisasjoner. Disse organene inspiserer dyrene og sjekker dokumentasjon for å sikre at dyrevelferdskravene blir oppfylt. Merket er en ekstra sertifisering som går utover det offentlige regelverket og krever at produsentene kan fremvise vedtak eller tilsynsrapporter fra Mattilsynet og dokumentasjon på egne planer og rutiner for dyrevelferd.

Dyrevernmerket eies av Dyrevernalliansen og er et initiativ som har som mål å fremme bedre dyrevelferd i matproduksjonen. Ved å velge produkter merket med Dyrevernmerket, bidrar forbrukerne til å støtte dyrene og velge matvarer fra dyr som har hatt høyere standarder for livskvalitet og velferd. Så neste gang du handler, ta en titt etter Dyrevernmerket - et symbol på bedre dyrevelferd og et bevis på at du tar et aktivt valg for å støtte en mer bærekraftig og ansvarlig matproduksjon.
Organisasjon Dyrevernalliansen

Andre merker