Kassalapp®

Asthma Allergy Nordic

Asthma Allergy Nordic-merket anbefaler produkter for astma, allergi og overfølsomhet uten parfyme og unødvendige kjemikalier.


Asthma Allergy Nordic er en produktmerkeordning som drives av astma- og allergiforbundene i Norge, Sverige og Danmark. Merket er en anerkjennelse som tildeles produkter som oppfyller strenge kriterier og er gunstige for personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer. Produktene som bærer merket er helt uten parfyme og unødvendige kjemikalier.

For å bli anbefalt av Asthma Allergy Nordic gjennomgår hvert produkt en grundig vurdering basert på utviklede kriterier og samarbeid med fagutvalg og eksperter. Merket tar sikte på å unngå plager for personer med astma, allergi eller overfølsomhet, samtidig som det bidrar til å skape helsevennlige produkter for alle.

Når et produkt er merket med Asthma Allergy Nordic, gir det forbrukerne trygghet om at det er nøye vurdert og anbefalt for personer med astma, allergi og overfølsomhetssykdommer. Merkeordningen har som mål å gjøre det enklere for forbrukerne å velge produkter som er skånsomme mot sensitiv hud og reduserer risikoen for allergiske reaksjoner.

Asthma Allergy Nordic er anerkjent som et pålitelig merke i over 70 land. Ved å se etter merket kan forbrukere identifisere produkter som er anbefalt av astma- og allergiforbundene i Norge, Sverige og Danmark, og som oppfyller strenge kvalitets- og helsestandarder for personer med astma, allergi og overfølsomhetssykdommer.

Andre merker