Kassalapp®

Crossed Grain

Produkter merket med det velkjente Crossed Grain-symbolet er lisensierte gjennom NCF – og er garantert glutenfrie


Crossed Grain-symbolet er et viktig symbol for forbrukere som søker glutenfrie produkter og ønsker å være trygge på at de oppfyller høye standarder. Symbolet indikerer at produktet er garantert glutenfritt og gir dermed forbrukerne trygghet i deres valg av matvarer.

Lisensieringsordningen for Crossed Grain administreres av Norsk cøliakiforening (NCF) i Norge, og lisensnummeret til produktet er oppført under symbolet. Dette gir forbrukerne muligheten til å verifisere at produktet er ordentlig lisensiert og oppfyller kravene for å være glutenfritt.

Bak Crossed Grain står Association of the European Coeliac Societies (AOECS), som er dedikert til å fremme tydelig merking og trygghet for forbrukere. Lisensiering av produktene gjennom NCF sikrer at de blir testet av eksterne laboratorier i henhold til AOECS' høye standarder basert på HACCP. Dette bidrar til å øke tilliten til produktene som er merket med Crossed Grain-symbolet.

Forbrukere som ønsker glutenfrie produkter kan stole på Crossed Grain-symbolet som en pålitelig indikator på at produktene oppfyller kravene for å være glutenfrie. Det gir dem trygghet og muligheten til å ta informerte valg når de handler matvarer.
Organisasjon European Coeliac Societies

Andre merker