Kassalapp®

Polyvinylklorid (PVC eller V)

Type plast brukt i ulike produkter som rør og leker


PVC eller V (polyvinylklorid) brukes til å lage rør, vindusprofiler, kledning, gjerder, gulvbelegg, dusjforheng, hagestoler, flasker som ikke inneholder mat og leketøy for barn. PVC har en lang levetid og resirkuleres derfor i liten grad. Likevel ble det resirkulert 740 000 tonn PVC i 2018 gjennom EU Vinyl 2010- og VinylPlus-initiativene.
Organisasjon ASTM International

Andre merker