Kassalapp®

Høydensitetspolyetylen (HDPE eller PE-HD)

Type plast brukt i robuste gjenstander som flasker og poser


HDPE eller PE-HD (høydensitetspolyetylen) brukes til å lage flasker, bæreposer, melkekartonger, gjenvinningsbeholdere, landbruksrør, koppholdere, parkeringsstopper, lekeutstyr og plasttrelast. Denne typen plast kan vanligvis resirkuleres gjennom de fleste kommunale gjenvinningsprogrammer, selv om noen kun godtar beholdere med hals.
Organisasjon ASTM International

Andre merker