Kassalapp®

Polyetylen tereftalat (PETE eller PET)

Type plast brukt i vanlige produkter som flasker og beholdere


PETE eller PET (polyetylen tereftalat) brukes til å lage polyesterfibre (som polarfleece), termoformet plast, bånd, brusflasker, handleposer, møbler, tepper, paneler og noen ganger nye beholdere. Denne typen plast kan vanligvis resirkuleres gjennom de fleste kommunale gjenvinningsprogrammer.
Organisasjon ASTM International

Andre merker