Kassalapp®

Lavdensitetspolyetylen (LDPE eller PE-LD)

Type plast brukt i fleksible gjenstander som poser og emballasje


LDPE eller PE-LD (lavdensitetspolyetylen eller lineær lavdensitetspolyetylen) brukes til å lage plastposer, seks-pakke-ringer, ulike beholdere, dispenserbokser, vaskerflasker, rør og ulikt formet laboratorieutstyr. LDPE blir sjelden resirkulert gjennom kommunale gjenvinningsprogrammer og er en betydelig kilde til plastforurensning. Likevel kan LDPE ofte returneres til mange butikker for gjenvinning.
Organisasjon ASTM International

Andre merker