Kassalapp er nå tilgjengelig som App i både App Store og Google Play

Maskinrens 120 g

Produktbeskrivelse

Ingredienser

15-30 %: Oksygenbaserte Blekemidler. 5-15 %: Zeolitt. <5 %: Polykarboksylater, Anioniske Overflateaktive Stoffer, Ikke-Ioniske Overflateaktive Stoffer og Parfyme.

Prishistorikk

Grafen viser priser over 90 dager, merk at vi ikke innhenter priser hver dag så feil kan forekomme.