Kassalapp er nå tilgjengelig som App i både App Store og Google Play

Informasjon om leverandøren

Karo Pharma er et farmasøytisk selskap. Vi tilfører reell verdi gjennom legemidler, livsstilprodukter og løsninger som ivaretar sentrale behov hos forbrukere, kunder og profesjonelle partnere

Populære produkter fra KARO PHARMA AS

Produkter fra karo pharma as som er mest vist på kassalapp den siste måneden.