Kassalapp®

Grovt brød

Tre kakestykker (51-75,9 % sammalt mel eller hele korn).


Brødskalaen-merkeordningen ble utviklet av NHO Mat og Drikke og Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) i samarbeid med Forbrukerrådet, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet. Merkeordningen ble introdusert i 2006 og har som formål å hjelpe forbrukere med å bedømme grovheten på brød basert på innholdet av hele korn og sammalt mel.

Merkeordningen inkluderer et brødskalasymbol på emballasjen, sammen med en angivelse av brødets grovhetsgrad i prosent. Symbolene og prosentverdiene er tydelig synlige og gjør det enklere for forbrukere å ta informerte valg om brødets grovhet.

Det er viktig å merke seg at Brødskalaen ikke tar hensyn til innholdet av frø, nøtter eller andre ingredienser som kan påvirke brødets fiberinnhold. Den fokuserer kun på prosentandelen av hele korn og sammalt mel i forhold til total mengde mel.

Merkeordningen er frivillig, og bakere og produsenter kan velge å merke brødene sine med Brødskalaen for å gi forbrukerne tydelig informasjon om grovheten. Dette gir forbrukerne muligheten til å velge brød som passer deres ernæringsbehov og preferanser.

Brødskalaen bidrar til å øke bevisstheten om brødets grovhet og fiberinnhold blant forbrukerne, og oppmuntrer til et sunt og balansert kosthold.

Andre merker