Kassalapp er nå tilgjengelig som App i både App Store og Google Play

Informasjon om leverandøren

Lerøy Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat.

Populære produkter fra LERØY SEAFOOD AS

Produkter fra lerøy seafood as som er mest vist på kassalapp den siste måneden.