Kassalapp er nå tilgjengelig som App i både App Store og Google Play

Grøndalen gårdsmeieri

Grøndalen gårdsmeieri logo
Informasjon om leverandøren

Grøndalen Gård er en tradisjonsrik gård med en historie som går tilbake til 1600-tallet. Gården, som drives av Hans Arild Grøndahl og Anne Birte Olsen, har gjennomgått betydelige endringer de siste årene. Med et nytt løsdriftsfjøs, en meieribygning og installasjon av biofyranlegg, solfangere og solceller, er gården nå i stor grad selvforsynt med energi.

Gården har valgt å drive økologisk, med fokus på dyrevelferd. De har 19 glade kuer av rasen norsk rødt fe som beiter på rike kulturbeiter langs Glomma i sommerhalvåret. Kuene har fri tilgang til å gå inn og ut hele året og nyter et naturlig liv. De bor i et løsdriftsfjøs der de ligger på halmsenger og får tilført ny halm daglig. I tillegg til friskt utegress får kuene låvetørket høy inne.

På Grøndalen Gård er dyrevelferd en prioritet. Kuer og kalver får være sammen i to måneder etter fødselen, og kalvene får råmelk som er avgjørende for deres utvikling. Etter noen dager introduseres kalvene for resten av flokken. Alle kalvene har også en egen avdeling der de kan være for seg selv. Gården har utviklet ferskosten Nýr, som er laget med spesielt fokus på dyrevelferd og bærekraftig produksjon. Med sin bærekraftige tilnærming og omtanke for dyrene, håper Grøndalen Gård å spre bevissthet og interesse for deres Nýr-produkter.

Populære produkter fra Grøndalen gårdsmeieri

Produkter fra grøndalen gårdsmeieri som er mest vist på kassalapp den siste måneden.