Kassalapp er nå tilgjengelig som App i både App Store og Google Play

Dyre Gård AS

Dyre Gård AS logo
Informasjon om leverandøren

Dyre Gård er en økologisk eplegård beliggende på raet i Rygge kommune i Østfold, Norge. Gården ligger i et område med variert jordbruks- og grønnsaksproduksjon og har gunstige dyrkningsforhold takket være sin vestvendte beliggenhet mot Oslofjorden.

Historien til Dyre Gård strekker seg langt tilbake, og det finnes arkeologiske funn som viser at området har vært brukt til jordbruk i lang tid. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble det eksperimentert med nye vekster og dyrkningsmetoder, inkludert dyrking av eksotiske planter som frilandstomater og asparges.

I 2011 begynte Dyre Gård å plante ut de populære eplesortene Rød Aroma og Discovery, og senere ble det også plantet ut sortene Santana og Holsteiner Cox. Gården har nå rundt 35 000 økologiske epletrær. Før utplantingen ble jorden forberedt ved å tilsette eng og kløver for å skape biologisk mangfold og liv i jorda. Gjødsel og plantevernmidler som brukes på gården er økologiske, og det er et rikt mangfold av nyttedyr som hjelper med å bekjempe skadedyr.

Dyre Gård har et eget gårdspresseri der de produserer eplemost med fruktkjøtt og andre blandingsmoster. De tar også imot epler fra andre fruktprodusenter for pressing. I tillegg til eplemost produserer de økologiske EpleSnacks, eplemos og eplesirup. Gården har nylig lansert en konvensjonell eplemost med solbærsmak i forskjellige størrelser.

Gården legger vekt på å opprettholde det kulturlandskapet som har eksistert i området, og all produksjon foregår økologisk uten bruk av kunstgjødsel eller unaturlige plantevernmidler. Dyre Gård har også mottatt priser og anerkjennelse for sin innsats innen bygdeutvikling og matproduksjon.

Populære produkter fra Dyre Gård AS

Produkter fra dyre gård as som er mest vist på kassalapp den siste måneden.